آلینا تیلکی، سفیر بین المللی اسپاتیفای شد

🔻آلینا تیلکی، خواننده مشهور ترکیه، به عنوان نخستین زن ترک سفیر بین المللی اسپاتیفای انتخاب شد.

🔹اسپاتیفای، برنامه Equal را برای حمایت از برابری زنان و مردان در دنیای موسیقی راه اندازی کرده است.

🔸این برنامه امسال نخستین سالگرد راه اندازی خود را جشن می گیرد.

🔹همزمان با نخستین سالگرد Equal، آلینا تیلکی، به عنوان سفیر بین المللی اسپاتیفای انتخاب شد.

🔸تا کنون 13 زن خواننده از ترکیه به عنوان سفیران ترکیه اسپاتیفای انتخاب شده اند.

🔹اما تیلکی نخستین زن خواننده ترکیه است که سفیر بین المللی اسپاتیفای شده است.

🔸در این راستا، پوستر بزرگی از تیلکی، در میدان تایمز نیویورک نصب شد./کلبک

آلینا تیلکی، سفیر بین المللی اسپاتیفای شد