ابراهیم تاتلیسس زیر تیغ جراحی رفت

🔻ابراهیم تاتلیسس، امپراطور موسیقی ترکیه هفته پیش عمل شد.

🔹تاتلیسس که چند سال پیش مورد حمله مسلحانه قرار گرفته بود، دچار مشکلات جسمی زیاد شد.

🔸تاتلیسس هفته پیش به دلیل گرفتگی رگ، مورد عمل جراحی قرار گرفت.

🔹این عمل جراحی در یک بیمارستان مالتپه، به صورت پنهانی صورت گرفت.

🔸وضعیت عمومی تاتلیسس خوب اعلام شده است./اودا تی وی

ابراهیم تاتلیسس زیر تیغ جراحی رفت