اجاره دفتر کار در استانبول

برای ثبت شرکت در ترکیه نیاز به دفتر کار می باشد و اجاره نامه حتما باید به نام شرکت تهیه گردد. دفتر  کار می تواند بصورت مجزا و home office تهیه گردد.

ادامه مطلب...