اجاره سالانه آپارتمان در استانبول

طبق قوانین جدید کشور ترکیه از سال 2014 افراد خارجی می توانند با اجاره سالانه آپارتمان از اقامت کشور ترکیه بهره مند گردند. 

ادامه مطلب...