راهنمای اخذ اقامت ترکیه خرید و اجاره ملک

راهنمای اخذ اقامت ترکیه با خرید و اجاره ملک برای ایرانیان بسیار سهل و آسان میباشد.

با توجه به زیرساخت ها، ترکیه برای سرمایه گذاری و اخذ اقامت ترکیه با خرید و اجاره ملک وجود دارد.

در ادامه با راهنمای اخذ اقامت ترکیه با خرید و اجاره ملک با ما همراه باشید.

حال شروع به تشریح انواع اقامت در کشور ترکیه می پردازیم:

الف : دریافت اقامت با خرید ملک و اجاره

  1.  زیر ۲۵۰ هزار دلار   : در این نوع خرید ملک به شما ۱۰۰% اقامت ۱ ساله یا ۲ ساله توریستی با قابلیت تمدید داده میشود که بعد از ۵ سال اقامت دائم می شود.
  2. بالای ۲۵۰ هزار دلار : در این نوع خرید ملک بعد از ۳ ماه به شما ۱۰۰% پاسپورت ترکیه داده میشود.
  3. اقامت با اجاره ملک : شما با هر مبلغ اجاره ای از اقامت توریستی ۶ ماه و یا ۱ ساله ترکیه بهره مند می شود طبق قوانین حال و حاضر ترکیه این اقامت قابل تمدید می باشد.

ب : اقامت دانشجویی                          ج : اقامت کاری ترکیه                               د : اقامت دائم ترکیه