اردوغان: از آغاز همه‌گیری کرونا بیش از 100 هزار شهروند را از 142 کشور جهان به ترکیه انتقال دادیم

🔻خبرگزاری آناتولی
🔹رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اظهار: از آغاز همه‌گیری کرونا بیش از 100 هزار شهروند را از 142 کشور جهان به ترکیه انتقال دادیم
 🔸گروه‌هایی که به ترک‌های اروپا هنوز از درون دریچه دهه 1960 می‌نگرند، خواستار پذیرش این موضوع که دیاسپورای تُرک‌ها توسعه یافته و قوی‌تر شده، نیستند
🔹 باور دارم سختی‌هایی که طی دوره شیوع کرونا تحمل کردیم مسیر مثبت جدیدی را به روی کشور و مردم خواهد گشود. به امید خداوند ترکیه دره همه‌گیری را با قدرتمندتر شدن پشت سر خواهد گذاش
اردوغان: از آغاز همه‌گیری کرونا بیش از 100 هزار شهروند را از 142 کشور جهان به ترکیه انتقال دادیم