افزایش تردد تریلی‌های تجاری از پایانه مرزی کاپی‌کوله ترکیه طی سال گذشته

🔻خبرگزاری آناتولی

🔹علی‌رغم همه‌گیری کرونا در سطح جهان و تاثیر منفی آن بر تجارت و اقتصاد بین المللی، شمار کامیون‌های تجاری که طی سال 2020 از پایانه کاپی‌کوله ترکیه در مرز بلغارستان تردد کردند با افزایش قابل توجهی روبرو شد.

🔸بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره گمرگ و تجارت خارجی منطقه تراکیه، در سال گذشته 709 هزار و 107 تریلی تجاری از طریق پایانه مرزی کاپی‌کوله از ترکیه خارج یا وارد کشور شده‌اند.

🔹بیشترین میزان تریلی ورودی به ترکیه از طریق این پایانه مرزی در ماه اکتبر با 35 هزار و 894 دستگاه و کمترین میزان نیز در ماه آوریل با 21 هزار و 107 دستگاه تریلی رقم خورده است.

🔸همچنین در سال 2020 به طور متوسط روزانه 965 تریلی با استفاده از پایانه مرزی کاپی‌کوله از ترکیه خارج و راهی کشورهای اروپایی شده‌اند. طی این سال در مجموع 352 هزار و 51 دستگاه تریلی از طریق این پایانه مرزی از ترکیه خارج شده‌اند.

افزایش تردد تریلی‌های تجاری از پایانه مرزی کاپی‌کوله ترکیه طی سال گذشته