افزایش قیمت انواع نوشیدنی در ترکیه

🔻بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، انواع نوشیدنی ها در این کشور از آب گرفته تا دوغ و آب میوه، طی یک سال گذشته بین 70 تا 100 درصد افزایش بها داشته اند.

🔹در ماه آوریل، قیمت آب نسبت به سال گذشته 77.2 درصد گرانتر شده است.

🔸همچنین قیمت چای نیز که طی یک سال با افزایش 30 درصدی به 45.6 لیر رسیده بود، مجددا 43.71 درصد گران شد.

🔹قیمت یک لیتر دوغ که در سال 2021 4.6 لیر بود نیز در سال 2022 به 8.3 رسید.

🔸میزان افزایش بهای انواع آب میوه نیز طی یک سال گذشته 114 درصد بوده است.

🔹در این میان، بیشترین افزایش قیمت در ترکیه مربوط به نوشیدنیهای الکلی است.

🔸قیمت نوشیدنیهای الکلی در ماه آوریل در مقایسه با سال گذشته تا 332.4 درصد افزایش یافته است.

🔹این در حالی است که امروز بهای نوشیدنی های الکلی مجددا مشمول افزایش بها شده است./سوزجو

افزایش قیمت انواع نوشیدنی در ترکیه