افزایش مجدد قیمت شیر در ترکیه

🔻قیمت شیر در ترکیه بازهم افزایش یافت.

🔹بهای یک لیتر شیر از برندهای پرفروش ترکیه، به 21 لیر رسید.

🔸در حال حاضر ارزانترین شیر موجود در بازار ترکیه به قیمت هر لیتر 15.99 لیر به فروش می رسد.

🔹در این راستا، قیمت برخی از پنیرهای ترکیه نیز به کیلویی 100 لیر رسید.

🔸این افزایش بها تنها در طی 5 ماه صورت گرفته است.

🔹گفتنی است قیمت یک لیتر شیر در آخرین ماه سال 2021، 10 لیر بود./جمهوریت