اقامت ترکیه برای ایرانیان با توجه به شرایط مناسبی که کشور ترکیه دارد بسیار مناسب است.

کشور ترکیه با توجه به زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری و داشتن تمامی منابع مورد نیاز و حمایت های دولت از سرمایه گذاران شرایط بسیار مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم میکند.

حال شروع به تشریح انواع اقامت در کشور ترکیه می پردازیم:

الف : دریافت اقامت با خرید ملک و اجاره

  1.  زیر 250 هزار دلار   : در این نوع خرید ملک به شما 100% اقامت 1 ساله یا 2 ساله توریستی با قابلیت تمدید داده میشود و بعد از ۵ سال اقامت شما به اقامت دائم و سپس به پاسپورت منتهی می شود.
  2. بالای ۲۵۰ هزار دلار : در این نوع خرید ملک بعد از ۳ ماه به شما ۱۰۰% پاسپورت ترکیه داده میشود.
  3. اقامت با اجاره ملک : شما با هر مبلغ اجاره ای از اقامت توریستی ۶ ماه و یا ۱ ساله ترکیه بهره مند می شود طبق قوانین حال و حاضر ترکیه این اقامت قابل تمدید می باشد.

ب : اقامت دانشجویی                          ج : اقامت کاری ترکیه                               د : اقامت دائم ترکیه