ایرانی‌ها همچنان خریدار خانه در ترکیه هستند

🔹روس‌ها در صدر فهرست خریداران خانه در ماه می قرار گرفتند

🔹 اتباع روسیه در ماه گذشته 1275 خانه در ترکیه خریداری کردند و پس از آن ایرانی ها با 736 خانه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
🔹فروش خانه به عراقی‌ها و آلمانی‌ها به ترتیب 617 و 247 بود. اوکراینی‌ها 241 خانه در ماه مه خریداری کردند.

ایرانی‌ها همچنان خریدار خانه در ترکیه هستند