بازار مسکن ترکیه یکی از ۲۰ بازار اول جهان برای سرمایه‌گذاری

🔹بررسی‌ها از آمارهای رسمی بازار مسکن ترکیه نشان می‌دهد خریداران خارجی در این بازار سهم نزدیک به ۵ درصدی از معاملات سالانه خرید آپارتمان دارند.

🔹بازار مسکن ترکیه یکی از ۲۰ بازار اول جهان برای سرمایه‌گذاری ملکی «معرفی» شده است هر چند آمار جذب سرمایه خارجی از برخی کشورها توسط ساختمان‌سازهای این کشور، تا حدودی این برتری را نشان می‌دهد.

بازار مسکن ترکیه یکی از ۲۰ بازار اول جهان برای سرمایه‌گذاری