بازدید وزیر کشور ترکیه از پروژه‌های عمرانی در شمال سوریه

🔸 وزیر کشور ترکیه در بازرسی از پروژه مسکن سازمان آفاد که قرار است در زمینی به مساحت 1200 هکتار در تل ابیض سوریه ساخته شود، اعلام کرد: این منطقه با عملیات سپر فرات از وجود تروریست‌ها پاکسازی شده و هم اکنون مردم با امنیت به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند. طرح‌های مسکن برای حدود 64 هزار نفر نیز در حال ساخت است.

🔹سویلو با بیان اینکه پروژ‌‌ه‌‌های مختلف در 13 منطقه عملیاتی سپر فرات در شهرهای جرابلس، الباب، تل‌ابیض و راس‌العین با 240 هزار مسکن در حال انجام است، تصریح کرد: 3 منطقه از آنها که یکی در اینجا(تل ابیض) قرار دارد، به اتمام رسیده است. این اراضی حدود 1200 هکتار بوده و در مرحله اول آن 10 هزار مسکن برای حدود 64 هزار نفر ساخته می‌شود. طرح‌های مختلف صنعتی و کشاورزی نیز در این منطقه در حال انجام است.

🔸وی‌افزود: خانه‌ها 60، 80 و 100 متر مربع خواهد بود. کسانی که از ترکیه به سوریه برمی گردند، پس از مدتی امکان تملک این خانه‌ها را خواهند داشت. ما سعی می‌کنیم راه‌حلی برای میلیون‌ها آواره سوری که مجبور به ترک سرزمین‌های خود شدند، پیدا کنیم.

بازدید وزیر کشور ترکیه از پروژه‌های عمرانی در شمال سوریه