بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو را ثابت نگه داشت

🔻استانبول/خبرگزاری آناتولی

🔹بانک مرکزی ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نرخ بهره هفتگی تامین منابع پولی توسط بانک‌های داخلی از بانک مرکزی (رپو) را در همان حد 17 درصدی که پيش تر بود بدون تغيير باقی گذاشت.

🔸در این اطلاعیه آمده است: شرایط تقاضای داخلی، اثرات انباشت هزینه به ویژه نرخ ارز، افزایش قیمت مواد غذایی بین المللی و سایر کالاها و سطح بالای انتظارات تورمی همچنان بر قیمت گذاری‌ها و چشم انداز تورم تأثیر منفی دارد.

🔹بانک مرکزی ترکیه تاکید کرده است که انتظار می‌رود اثرات سیاست‌های جدید پولی که در جلسات ماه‌های نوامبر و دسامبر گذشته اتخاذ شده بر وام‌ها و تقاضای داخلی مشهودتر شود.

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو را ثابت نگه داشت