تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه

🔻خبرگزاری آناتولی

🔹استانداری شانلی‌اورفای ترکیه در منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه که از اشغال تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک آزاد شده است، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تاسیس کرد.
🔸با تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در بیمارستان شهر تل ابیض، نوزادان بیمار و زودرس سوری که پیشتر برای درمان به ترکیه انتقال می‌یافتند، در خود این کشور درمان خواهند شد.

🔹استانداری شانلی‌اورفا همچنین به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان تل ابیض 10 دستگاه محفظه نگهداری نوزادان نارس و دو دستگاه نوردرمانی اهدا کرده است.

🔸شهرهای تل ابیض و راس العین طی عملیات چشمه صلح ارتش ترکیه در اکتبر 2019 از اشغال گروه های تروریستی آزاد شده بود.

تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه