بولنت ارسوی، باز هم پالتوپوست خرید

🔻بولنت ارسوی، خواننده مشهور ترکیه که به دلیل پوشیدن پالتو پوست‌های مختلف، بارها مورد انتقاد طرفداران حقوق حیوانات قرار گرفته است، باز هم سفارش یک پالتو پوست داد.

🔹ارسوی اینبار برای خرید پالتو پوست خود که از پوست روباه سفید تهیه شده است، 40 هزار لیر پرداخت کرد.

🔸وی در خصوص عکس‌العمل حامیان حقوق حیوانات گفت: من دیگر عادت کرده‌ام.

🔹وی افزود: تمام پالتو پوست‌های خود را در یک حراجی به نفع انجمن زندگی مدرن، به فروش خواهم گذاشت.

🔸ارسوی تاکید کرد: مبلغ قابل توجهی از فروش این پالتو پوست‌ها جمع‌آوری خواهد شد./خبرترک

بولنت ارسوی، باز هم پالتوپوست خرید