بیانیه سرمایه‌گذار ترکیه‌ای «مست عشق» درباره پایان اختلافات: بیم آن می‌رفت به روابط فرهنگی ایران و ترکیه لطمه وارد شود

🔹پس از آنکه گروه کارگردانی فیلم با گرفتن صحنه های پایانی، ترکیه را به مقصد ایران ترک کرد، هیچگاه تصور نمیشد، کار نیمه تمام رها شود و دوستان به سرنوشت فیلم اینگونه بی توجه باقی بمانند. پیگیریهای بسیاری در دو سال اخیر صورت گرفت، نشستهای متعدد نیز راه به جایی نبرد و با کشیده شدن موضوع به رسانه ها دامنه وسیع تری یافت و بیم آن میرفت که به روابط فرهنگی دو کشور لطمه وارد شود.

🔹در این میان برای جلوگیری از فرصت سوزی ها و زیانهای مالی ناشی از تاخیر در ساخت فیلم هر آنچه می بایست انجام و اخطارهای لازم قانونی داده شد. سرانجام میانجیگری سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول مسیر تازه ای برای مذاکره گشود.

🔹در نهایت، پیشنهاد اولیه واگذاری سهام به گروه ایران پس از تامین منافع مادی طرف مقابل مورد توافق قرار گرفت. هر چند در مسیر این توافق هم بدقولی هایی صورت گرفت، اما با پیگیری مدبرانه و جسورانه جناب آقای معبودی فر سرکنسول محترم ایران ماجرا خاتمه یافت.

بیانیه سرمایه‌گذار ترکیه‌ای «مست عشق» درباره پایان اختلافات: بیم آن می‌رفت به روابط فرهنگی ایران و ترکیه لطمه وارد شود