تاریخ آموزش حضوری در مدارس ترکیه مشخص شد

🔻ضیا سلجوق، وزیر آموزش ملی ترکیه با حضور در یک برنامه تلویزیونی، تاریخ آغاز آموزش حضوری مدارس این کشور را اعلام کرد.

🔹سلجوق گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده، آموزش حضوری مدارس ترکیه از تاریخ 15 فوریه آغاز خواهد شد.

🔸وی افزود: ما برای بازگشایی مدارس آماده هستیم اما تابلوی وضعیت کرونا از 10 روز قبل از 15 فوریه، وضعیت را مشخص خواهد کرد.

🔹سلجوق ادامه داد: آموزش حضوری مدارس به صورت مرحله‌ای آغاز خواهد شد./سوزجو

تاریخ آموزش حضوری در مدارس ترکیه مشخص شد