تامین آب صده‌ها هزار نفر از شهروندان چاد از چاه‌های حفر شده توسط ترکیه

🔻انجامینا/خبرگزاری آناتولی

🔹صدها هزار نفر از مردم کشور آفریقایی چاد از چاه‌های حفر شده تحت حمایت بنیاد مذهبی ترکیه (TDV) به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.

🔸چاد با حدود 15 میلیون نفر یکی از فقیرترین کشورهای جهان در وسط قاره آفریقاست و مردم این کشور در دسترسی به برق و آب در خارج از مراکز شهر مشکل اساسی دارند.

🔹با ابتکار خیرین تُرک در سال‌های اخیر تلاش شده تا در بسیاری از مناطق چاد آب تمیز فراهم شود. در همین راستا نزدیک به 500 هزار نفر از آنان از چاههای حفر شده توسط ترکیه در 6 سال گذشته بهره‌مند می‌شوند.

تامین آب صده‌ها هزار نفر از شهروندان چاد از چاه‌های حفر شده توسط ترکیه