تاکید سازمان ملل بر انتقال کمک‌های بشردوستانه به سوریه از طریق گذرگاه‌های مرزی

🔻حتای/خبرگزاری آناتولی

🔹ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی سخنانی در جمع خبرنگاران در حتای ترکیه بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه از طریق 4 گذرگاه مرزی این کشور تاکید کرده و اظهار داشت: انتقال کمک‌های مذکور در حال حاضر تنها از یک گذرگاه امکان پذیر است. امیدوارم شورای امنیت در اولین فرصت این تعداد را افزایش دهد.

🔸وی که همراه با مقامات ملل متحد از مرکز کمک‌های بشردوستانه این نهاد به سوریه در شهرستان ریحانلی بازدید کرد، افزود: از تماس‌ها و تلاش‌های جامعه جهانی در این راستا حمایت می‌کنیم. مشاهدات خودم در اینجا را با تمام کشورهای عضو سازمان ملل در میان خواهم گذاشت.

تاکید سازمان ملل بر انتقال کمک‌های بشردوستانه به سوریه از طریق گذرگاه‌های مرزی