تسریع روند واکسیناسیون در ترکیه؛ افزایش تعداد شاغلین به 7.2 میلیون نفر

🔻آنکارا/خبرگزاری آناتولی

🔹در پی گسترش اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا و تسریع تلاش‌های واکسیناسیون و کاهش تعداد موارد ابتلا، تعداد شاغلین در بخش‌های تجارت و خدمات کشور از آوریل تاکنون به 7.2 میلیون نفر رسید.

🔸بنابر داده‌های مرکز آمار ترکیه، پاندمی کووید -19 که طی 1.5 سال گذشته تغییرات اساسی در زندگی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است، منجر به کاهش حجم تجارت در بسیاری از زمینه‌ها به ویژه در بخش خدمات شده است.

🔹در ماه مارس 2020، تعداد شاغلین در بخش خدماتی 6.8 میلیون نفر بود. پس از مشاهده اولین مورد کرونا در ترکیه، این تعداد در آوریل 2020 حدود 400 هزار نفر کاهش یافت.

تسریع روند واکسیناسیون در ترکیه؛ افزایش تعداد شاغلین به 7.2 میلیون نفر