تصادف سهمگین تولگاهان ساییشمان

🔻تولگاهان ساییشمان، بازیگر مشهور ترکیه، از تصادفی سهمگین جان سالم به در برد.

🔹ساییشمان که به همراه یکی از دوستانش برای جلسه‌ای کاری به ازمیر سفر کرده بود، در مسیر بازگشت تصادف کرد.

🔸بازیگر مشهور در سایه کمربند ایمنی خود، از خطر مرگ در خودرویی که چپ کرده بود، نجات پیدا کرد.

🔹وی که برای جلوگیری از برخورد با خودرویی که تصادف کرده بود، کنترل خودروی خود را از دست داد، دچار حادثه شد.

🔸خوشبختانه این بازیگر مشهور آسیبی جدی ندیده است./کلبک

تصادف سهمگین تولگاهان ساییشمان