تغییرات جدید در نحوه اخذ اقامت در استانبول

🔹اداره مهاجرت استان استانبول با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پرونده‌های درخواست اجازه اقامت از طریق پست خاتمه یافته و از ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ اتباع خارجی در تاریخ و زمان مشخص شده خود باید در اداره امور مهاجرت منطقه خود حضور یابند

🔹پرونده‌هایی که بعد از ۱۵فوریه از طریق پست ارسال شوند بررسی نخواهد شد و فقط پرونده‌هایی که تاریخ ارسال آنها قبل از ۱۵ فوریه باشد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و تقاضا کنندگانی که قبل از ۱۵ فوریه مدارک خود را پست کرده اند نیازی به مراجعه به اداره امور مهاجرت را ندارند

🔹حائز اهمیت است که اتباع خارجی که قبل از ۱۵فوریه در بخش‌های مختلف درخواست اجازه اقامت کرده اند با توجه به پیامک یا ایمیلی که ارسال خواهد شد و همچنین با توجه به جدول بالا به اداره مهاجرت مربوط به منطقه خود مراجعه کرده و مدارک را تحویل دهند

🔹مراحل تعیین وقت ملاقات برای اجازه اقامت از تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ در اداره مدیریت مهاجرت استانی استانبول، ریاست گروه اسنیورت، پندیک و عمرانیه به فعالیت خود ادامه خواهندداد

تغییرات جدید در نحوه اخذ اقامت در استانبول