تولگاهان و آلمدا در انتظار فرزند دوم

🔻تولگاهان ساییشمان، بازیگر مشهور ترکیه و همسر مدلش آلمدا آبازی در انتظار تولد فرزند دوم خود هستند.

🔹این زوج مشهور، خبر فرزند دوم را در حساب کاربری‌شان منتشر کردند.

🔸ساییشمان و آبازی در سال 2017 در لس‌آنجلس با یکدیگر ازدواج کرده بودند.

🔹زوج مشهور در حال حاضر یک پسر به نام افه هان دارند./کلبک

تولگاهان و آلمدا در انتظار فرزند دوم