حادثه و دوست پسر جدیدش، دست در دست هم

🔻حادثه خواننده مشهور ترکیه و دوست پسر جدیدش مهمت دینچر، دست در دست هم دیده شدند.

🔹خواننده مشهور مدت کوتاهی پس از جدایی از کان ییلدیریم، دوست پسر سابق خود، در کنار مهمت دینچر دیده شد.

🔸حادثه و دینچر پس از گذراندن تعطیلات تابستانی در تولوم و بودروم، به استانبول بازگشتند.

🔹حادثه و دوست پسر سابقش کان ییلدیریم در حالی از هم جدا شدند که انتظار می‌رفت این زوج مشهور با هم ازدواج کنند./کلبک