حادثه و دوست پسر جدیدش در مکزیک

🔻حادثه خواننده مشهور ترکیه و دوست پسر جدیدش مهمت دینچر برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود به مکزیک سفر کردند.

🔹خواننده مشهور که پس از جدایی از کان ییلدیریم با مهمت دینچر تاجر وارد رابطه عاطفی شده است، شهر تولوم را برای تعطیلات تابستانی خود انتخاب کرده است.

🔸حادثه عکس‌های خود از سفر مکزیکش را در حساب کاربری خود منشر کرد.

🔹خواننده مشهور ایموجی خورشید و قلب را برای عکس‌هایش انتخاب کرد./خبرترک