حادثه و کان ییلدیریم از هم جدا شدند

🔻حادثه خواننده مشهور ترکیه از کان ییلدیریم دوست پسر بازیگر خود جدا شد.

🔹زوج مشهور حساب‌های کاربری یکدیگر را نیز آنفالو کردند.

🔸این جدایی در حالی صورت گرفت که حادثه و ییلدیریم تصمیم به ازدواج پس از دوران پاندمی گرفته بودند.

🔹حادثه و ییلدیریم هنوز توضیحی در این باره منتشر نکرده‌اند./کلبک

حادثه و کان ییلدیریم از هم جدا شدند