حضور پررنگ آناتولی در جشنواره تکنوفست استانبول

🔻استانبول/ خبرگزاری آناتولی

🔹غرفه خبرگزاری آناتولی در چهارمین جشنواره هوا و فضانوردی و فناوری «تکنوفست استانبول» که در فرودگاه آتاترک استانبول در حال برگزاری است، مورد بازدید شمار زیادی از بازدیدکنندگان قرار گرفت.

🔸بازدیدکنندگان با حضور در غرفه با استفاده از ابزار‌های خبرنگاری، فرصت استفاده و کسب اطلاع در این زمینه را پیدا می‌کنند.

حضور پررنگ آناتولی در جشنواره تکنوفست استانبول