اطلاعات حل مشکلات اقامتی

متاسفانه با سیل اتباع خارجی به کشور ترکیه مشکلات قانونی در کشور ترکیه نیز به صورت تصاعدی بالاتر رفته. یکی از این مشکلات که متاسفانه بسیار شایع شده مشکلات اقامتی ترکیه می باشد. این مشکلات معمولا به چند صورت روی میدهد:

  1. نداشتن سند ملکی
  2. بدهکاری سند ملکی
  3. ناقص بودن مدارک
  4. شکایتی بودن فرد
  5. تغییر قوانین مهاجرتی

در ترکیه با توجه به تغییر دایم قوانین مهاجرتی نیاز است تا افراد قبل از هر اقدامی با مشاوران تماس بگیرند. متاسفانه سودجویی های بی شماری در این زمینه باعث شده است افراد خسارت های مالی جبران ناپذیری را متحمل شوند.

شرکت هفت مهر بر آن شد که با توجه به وضعیت پیش آمده حل مشکلات اقامتی را نیز به خدمات خود اضافه کند تا افرادی که مشکلات اقامتی را دارند بتوانند با خیالی آسوده اقامت خود را دریافت کنند.