حمله «هیولای دریایی» به سواحل حاتای

🔻پس از مشکل پساب‌های نفتی، این بار سنبل‌های آبی مشهور به «هیولای دریایی» سواحل استان حاتای ترکیه را تحت استیلای خود درآوردند.

🔹این موجودات عجیب از سمت سوریه به سواحل ترکیه رسیده‌اند.

🔸حجم انبوه سنبل‌های آبی قدم زدن در ساحل دریا را غیرممکن کردند.

🔹نیروهای شهرداری حاتای هیولاهای دریایی انباشته شده در ساحل را به وسیله تراکتور جمع‌آوری کردند./سوزجو