حنابندان دمت اوگار، پس از بیبی شاور

🔻دمت اوگار، بازیگر مشهور ترکیه که به تازگی برای فرزند در راه خود بیبی شاور گرفته بود، اینبار جشن حنابندان برگزار کرد.

🔹اوگار پس از 6 سال رابطه عاطفی در ماه مارس با دوست پسر خود لونت باباتاش ازدواج کرده بود.

🔸بازیگر مشهور و همسرش، این روزها در انتظار تولد نخستین فرزند خود هستند.

🔹اوگار که در حال حاضر 6 ماهه باردار است، مراسم سنتی «گذر به مادر شدن» را به جای بیبی شاور برگزار کرده بود.

🔸وی اینبار نیز جشن حنابندانی سنتی برای فرزند خود برگزار کرد.

🔹بازیگر مشهور در مراسم «گذر به مادرشدن» گفته بود: این مراسم، جشنی سنتی مربوط به آناتولی است که مادرانگی و زایش را تقدیس می کند./کلبک