خانه جدید حادثه

🔻حادثه خواننده مشهور ترکیه و همسرش مهمت دینچرلربرای زندگی مشترک خود خانه ای در منطقه ریوای استانبول انتخاب کردند.

🔹زوج مشهور این خانه را از ابراهیم چلیک کول که به تازگی از همسرش جدا شده است، اجاره کرده اند.

🔸حادثه برای اجاره این خانه، ماهیانه 50 هزار لیر پرداخت خواهد کرد.

🔹خواننده مشهور بلافاصله پس از اجاره کردن خانه، از یک معمار برای طراحی داخلی آن کمک گرفت.

🔸وی قراردادی 250 هزار لیری با این معمار بسته است.

🔹حادثه از معمار خود خواسته که برای اتاق لباسش، دو اتاق خانه را با هم ترکیب کند./کلبک

خانه جدید حادثه