خداحافظی فاتح تریم

🔻فاتح تریم سرمربی تیم گالاتاسارای پس از آخرین بازی تیمش در فصل جاری سوپرلیگ، به طور غیرمستقیم خداحافظی کرد.

🔹تریم گفت: 41 بازی در 42 هفته، کار راحتی نیست. لیگ فشرده‌ای بود. تنها با کرونا و رقبا مبارزه نمی‌کنی. مجبوری با خیلی چیزها مبارزه کنی.

🔸وی افزود: از بازیکنانمان پس از بازی طلب حلالیت و تشکر کردم. قهرمانی قسمتمان نبود. از همه اهالی جامعه ورزشی تشکر می‌کنم.

🔹تریم ادامه داد: باید قهرمان می‌شدیم، اگر خطایی هم باشد از من است. همه حقشان را حلال کنند. 31 می قراردادم به اتمام می‌رسد. بعضی وقت‌ها هم زمان استعفاست./سوزجو

خداحافظی فاتح تریم