داربست‌های ایاصوفیه پس از 7 سال برچیده شد

🔻داربست‌های ساختمان ایاصوفیه که به مدت 7 سال در داخل بنا نصب شده بودند، برچیده شدند.

🔹با برچیده شدن این داربست‌ها تصویر فرشته‌های موجود روی دیوار که به دلیل وجود آن دیده نمی‌شدند، پس از 7 سال ظاهر شدند.

🔸این داربست‌ها برای بازسازی گنبد اصلی از سال 1993 به مدت 17 سال در داخل بنا قرار داشتند تا این که در سال 2010 با اعلام استانبول به عنوان پایتخت فرهنگی جهان، برچیده شدند.

🔹داربست‌های ایاصوفیه دوباره در سال 2013 برای بازسازی دیوارهای بنا نصب شده بودند.

🔸علی‌رغم این که قرار بود این پروژه 650 روز طول بکشد، داربست‌ها برای مدت 7 سال در داخل ایاصوفیه ماندگار شده بودند./ایها

داربست‌های ایاصوفیه پس از 7 سال برچیده شد