دعوا در کنسرت ایرم دریجی

🔻کنسرت ایرم دریجی، خواننده مشهور ترکیه، به دلیل دعوا بین دو گروه، لغو شد.

🔹ایرم دریجی شب گذشته کنسرتی در منطقه سلطان قاضی استانبول برگزار کرد.

🔸دو گروه از تماشاگران کنسرت، به دلیل نامعلومی با هم درگیر شدند.

🔹برخی افراد نیز در جریان این درگیری نرده های فلزی را از جا کنده و به طرف گروه مقابل پرتاب کردند.

🔸ماموران پلیس برای جدا کردن دو گروه از گاز فلفل استفاده کردند.

🔹در پی بالاگرفتن درگیریها، ایرم دریجی مجبور به ترک صحنه شده و کنسرت خود را نیمه تمام گذاشت./خبرترک

دعوا در کنسرت ایرم دریجی