سانسور ویدئوی بولنت سرتاچ در یوتیوب

🔻موزیک ویدئوی بولنت سرتاچ، خواننده مشهور ترکیه به دلیل محتوای اروتیک از طرف یوتیوب حذف شد.

🔹ویدئوی خواننده مشهور در یوتیوب 360 هزار بار مشاهده شده بود.

🔸این ویدئو در پی شکایت بینندگان در خصوص اروتیک بودن آن از طرف یوتیوب حذف شد.

🔹خواننده مشهور بالاخره با اثبات اروتیک نبودن ویدئوی خود، توانست آن را دوباره در یوتیوب منتشر کند./جاده

سانسور ویدئوی بولنت سرتاچ در یوتیوب