سدا سایان نام خانوادگی همسرش را حذف می کند

🔻سدا سایان، خواننده و مجری مشهور ترکیه، برای پاک کردن نام خانوادگی همسرش از انتهای نام خانوادگی خود به دادگاه رفت.

🔹سایان در ماه آوریل با ووکالیست ارکستر خود چاغلار اوکتن ازدواج کرده است.

🔸اصلی سایان «آیسل گورساچار» است که پس از ازدواج با گرفتن نام خانوادگی همسرش به «آیسل گورساچار اوکتن» تغییر کرده است.

🔹خواننده مشهور برای جلوگیری از دردسرهای کارهای رسمی، تصمیم به پاک کردن نام خانوادگی همسرش گرفت.

🔸گفتنی است بر اساس قانون ترکیه، زنان پس از ازدواج یا مجبور به تغییر نام خانوادگی خود به نام خانوادگی همسرشان هستند، و یا باید نام خانوادگی همسرشان را به انتهای نام خانوادگی خود اضافه کنند./کلبک

سدا سایان نام خانوادگی همسرش را حذف می کند