سقوط شهاب سنگ از آسمان ترکیه

🔻شب گذشته در ساعت 22:57 به وقت محلی، سقوط شهاب سنگ آسمان ترکیه را روشن کرد.

🔹این شهاب سنگ از استان‌های اردو، سامسون، ترابزون، گیرسون، یوزگات، چوروم، چانکری، توکات، کایسری، کرک کاله و آنکارا مشاهده شد.

🔸سقوط شهاب سنگ در برخی مناطق، برای چند ثانیه آسمان شب را مثل روز روشن کرد.

🔹تصاویر حادثه مذکور به سرعت در فضای مجازی منتشر شد./خبرگلوبال

سقوط شهاب سنگ از آسمان ترکیه