سلین جیرجی برای دومین بار با همسر سابق خود ازدواج کرد

🔻سلین جیرجی، سلبریتی اینستاگرامی ترکیه برای دومین بار با همسر سابق خود گوکهان چرا ازدواج کرد.

🔹جیرجی و چرا در سال 2019 با هم ازدواج کرده و پس از 2 سال از هم جدا شده بودند.

🔸زوج مشهور در اولین روزهای سال 2022 مجددا وارد رابطه عاطفی شدند.

🔹گوکهان چرا در روز تولد 28 سالگی خود، برای دومین بار به جیرجی پیشنهاد ازدواج داده بود.

🔸جیرجی و چرا بدون هیچ مراسمی در دفتر وکیل خود، برای دومین بار با هم ازدواج کردند.

🔹گفتنی است سلین جیرجی یکی از ترنس سکشوالهای مشهور ترکیه است که پس از تغییر جنسیت با گوکهان چرا ازدواج کرده بود./کلبک

سلین جیرجی برای دومین بار با همسر سابق خود ازدواج کرد