سگ وفادار در کنار درب بیمارستان ترابزون

🔹این سگ وفادار از ۵ روز پیش که صاحبش، آقای جمال شنتورک را به بیمارستان ترابزون منتقل کرده‌اند، جلوی در ورودی بیمارستان منتظر می‌باشد و حاضر به ترک محل نیست.

سگ وفادار در کنار درب بیمارستان ترابزون