شماره تلفن های ضروری در ترکیه

اداره برق (رفع مشکلات فوری) : 186 اورژانس : 112
مشکلات تلفن : 121 آتش نشانی : 110
آتش سوزی جنگل : 177 پلیس کمک رسانی : 155
مشاورسلامتی : 184 پلیس ترافیک : 154
اداره مهاجرت : 157 پلیس گردشگری : 02125274503
مشاور پزشکی : 113 پلیس ساحلی : 158
اداره گاز (رفع مشکلات فوری) :187 ژاندارما : 156
اداره آب (رفع مشکلات فوری) : 185
WWW.HAFTMEHR.COM
شماره تلفن های ضروری در ترکیه

در این مقاله به بررسی شماره تلفن های خدمات در ترکیه می پردازیم. شامل ادارات تخصصی پلیس، آتش نشانی و سازمان تخصصی عملیات آتش سوزی جنگل ها. اداره های تخصصی حامل های انرژی شامل اداره کل آب ترکیه، سازمان مدیریت توزیع نیروی برق کل ترکیه، اداره کل عملیات گاز و منابع سوخت فسیلی ترکیه، گارد ساحلی و سرویس نجات دریایی ترکیه. شماره تلفن اداره کل جمعیت هلال احمر ترکیه، شماره تلفن های ضروری در ترکیه در زمینه مشاوره سلامت و مشاوره پزشکی،