شهر ماردین ترکیه در لیست «شبکه شهرهای خلاق» یونسکو قرار می‌گیرد

🔻ماردین/ خبرگزاری آناتولی

🔹شهرداری استان ماردین ترکیه با استفاده از صنایع دستی و هنرهای محلی آماده مراجعه برای عضویت در فهرست «شبکه شهرهای خلاق» سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» است.

🔸مراد سوزن٬ دبیرکل شهرداری ماردین با نمایندگان شهرداری کوتاهیه که سال 2017 در فهرست «شبکه شهرهای خلاق» قرار گرفت٬ در این رابطه دیدار و گفتگو کرد.

🔹گفتنی است شبكه شهر‌های خلاق یونسكو از سال 2004 به منظور ارتقاء همکاری‌های بین المللی و بین شهری شكل گرفته است.