صرافی ها در ترکیه

صرافی ها در ترکیه یکی از مهم ترین نقش ها را برای گردشگران ایفا میکنند و در این مقاله میخواهیم توضیح کلی و اطلاعاتی را در این باره به شما بدهیم. 

صرافی رسمی یا غیر رسمی در ترکیه

در ابتدا باید گفت ما محل مورد نظرمان را استانبول انتخاب کرده ایم چرا که بیشترین حجم توریست در این استان واقع شده است و بیشترین سوال مربوط به صرافی مربوط به استان استانبول است.

استان استانبول یک مگا سیتی محسوب میشود و در تمام استانبول شما به صرافی ها دسترسی دارید اما به طور کل برای گردشگران صرافی ها به ۳ دسته تقسیم میشوند:

  1. صرافی در فرودگاه
  2. صرافی در مناطق توریستی
  3. صرافی غیر رسمی