عشق بازیگران سریال «معصومیت»

🔻ایلایداآلیشان و سرکای توتونجو بازیگران سریال معصومیت وارد رابطه عاطفی شدند.

🔹بازیگران جوان پس از پایان پخش سریال، دست در دست هم شکار دوربین خبرنگاران شدند.

🔸ایلایدا آلیشان با دیدن خبرنگاران به دوست پسر خود گفت: برو یک کار بکن. روز آخر هم نمی‌شود شکار شد.

🔹گفتنی است رابطه عاطفی آلیشان و توتونجو در حین ضبط سریال «معصومیت» آغاز شده است./کلبک