فعالیتهای آغازین اتوبوس برای انتقال مسافران از مرز رازی – کاپی کوی به وان

✅ شهرداری وان: آغاز فعالیت اتوبوسهای جابجا کننده توریستهای ایرانی از مرز کاپی کوی به مرکز استان وان همزمان با بازگشایی دروازه مرزی

◀️ شهرداری استان وان با هدف خدمت رسانی به توریستهای ایرانی، ۴ دستگاه اتوبوس مرسدس برای جابجایی آنان از دروازه مرزی کاپی‌ کوی تا مرکز استان وان در نظر گرفته است.

◀️ این اتوبوس ها که دارای گنجایش ۱+۵۰ نفری هستند، از مرکز استان وان تا دروازه مرزی کاپی کوی و بالعکس، هر ۲ ساعت یکبار نسبت به جابجایی مسافران اقدام خواهند کرد

فعالیتهای آغازین اتوبوس برای انتقال مسافران از مرز رازی - کاپی کوی به وان