قوانین خرید ملک در ترکیه (تاریخ ۴ مارس ۲۰۱۹)

طبق بخشنامه صادره از طرف مدیریت املاک و اسناد ترکیه که زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی می باشد قوانین خرید ملک در ترکیه و به خصوص در استانبول از این پس (از تاریخ ۴ مارس ۲۰۱۹ ) توسط خارجیان نیاز به گزارش ارزیابی کارشناسی در رابطه با قیمت ملک مورد معامله خواهد بود .

این قوانین خرید ملک در ترکیه باعث شفافیت بیشتر معاملات ملک خواهد گردید و از ارائه قیمتهای غیر واقعی توسط فروشندگان ملک جلوگیری بعمل خواهد آورد . طبق اخبار توسط وکلای شرکت هفت مهر این طرح از تاریخ مذکور به عنوان پایلوت (آزمایشی) در رابطه خرید و فروش ملک توسط خارجیان اجرایی خواهد شد.تا سال ۲۰۲۲ کلیه معاملات ملک در سراسر ترکیه حتی معاملات ملک توسط شهروندان ترک نیز شامل این قانون خواهد گردید.