لغو ممنوعیت مرخصی کارکنان حوزه سلامت ترکیه

🔻وزارت بهداشت ترکیه، ممنوعیت مرخصی کارکنان حوزه سلامت این کشور را لغو کرد.

🔹این قانون موقت در پی شیوع ویروس کرونا در ترکیه وضع شده بود.

🔸در راستای قانون مذکور، مرخصی و بازنشستگی کارکنان حوزه سلامت تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده بود.

🔹از این پس، کارکنان حوزه سلامت ترکیه به شرط عدم لطمه به خدمات سلامت جامعه، می‌توانند از مرخصی و بازنشستگی برخوردار شوند./ان تی وی

لغو ممنوعیت مرخصی کارکنان حوزه سلامت ترکیه