لمان بوزکورت اولین خلبان زن هواپیماهای جنگی در ترکیه و ناتو

🔻لمان بوزکورت آلتن‌چکیج که در سال 1933 دیده به جهان گشود، صاحب عنوان اولین خلبان زن هواپیمای جنگی در ناتوست.

🔹او که از دوران کودکی آرزوی خلبان بودن را در سر داشت، پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان به دنبال تحقق بخشی به آرزوی خود قدم بزرگی برداشته و در مرکز آموزشی ترک‌کوشی اینونو، در زمینه پرواز با هواپیماهای بدون موتور آموزش دید. در سایه امکانات فراهم شدن از سوی نیروهای مسلح ترکیه در سال 1954 به زنان برای جذب شدن به نیروهای مسلح، به آکادمی نیروی هوایی ازمیر مراجعه و در ماه اکتبر سال 1955 در این آکادمی شروع به تحصیل کرد. وی در سال 1957 آموزش خود در این آکادمی را به اتمام رساند و از آن فارغ التحصیل شد. در آن سال‌ها ناتو به عنوان بزرگ‌ترین پیمان نظامی جهان پنج ساله بود.

🔸لمان بوزکورت آلتن‌چکیج مدتی بعد با آرزوی پرواز در ارتفاعات بیشتر برای خلبانی جنگنده‌های جت تعلیم دید و با کسب عنوان خلبان جت برای مدت نه سال، صاحب عنوان اولین خلبان زن جنگنده جت در ترکیه و نیروهای ناتو برای سالیان متمادی شد/تی آر تی

لمان بوزکورت اولین خلبان زن هواپیماهای جنگی در ترکیه و ناتو