لیست املاک با قیمت بین 500 هزار تا 1 میلیون لیر ترکیه