محرم اینجه از حزب جمهوری خلق ترکیه جدا می‌شود

🔻محرم اینجه، عضو حزب جمهوری خلق ترکیه و رقیب اردوغان در دور قبل انتخابات ریاست‌جمهوری، تاریخ جدایی خود از حزبش را اعلام کرد.

🔹اینجه در تاریخ اول مارس از حزب جمهوری خلق ترکیه جدا شده و حزب جدید خود را تاسیس خواهد کرد.

🔸اینجه، نام «مملکت» را برای حزب خود انتخاب کرده است.

🔹شنیده‌ها حاکی از این است که تعدادی از نمایندگان مجلس عضو حزب جمهوری خلق ترکیه نیز قرار است به حزب جدید اینجه بپیوندند./سوزجو